PiA Nieuws

Wijziging Wet op de ondernemingsraden (WOR) is in werking getreden

26 juli 2013

SørensenWeijers&Co bericht dat de Wet op de OndernemingsRaden (WOR) in werking is getreden per 19 juli 2013. De belangrijkste wijziging in de WOR zijn: De OR hoeft geen kopie van het OR-reglement of -jaarverslag meer aan de bedrijfscommissie te sturen (wijziging van artikel 8 lid 1). De werkgever is verantwoordelijk... lees verder


Juli 2013 – Stoelendansmethode bij reorganisatie is toelaatbaar

24 juli 2013

Indien een werkgever wenst te reorganiseren is de ‘stoelendansmethode’ of de ‘Methode de Blécourt’ een manier om dit vorm te geven. Volgens deze methode komt een functie(groep) geheel te vervallen, waarna de boventallige werknemers kunnen solliciteren naar nieuw gecreëerde functies. Indien een werkgever van deze methode gebruik maakt, wordt het... lees verder


Thijs Straatman en Frederik van Nouhuys in Who’s who of Construction Lawyers 2013

17 juli 2013

Thijs Straatman en Frederik van Nouhuys van StraatmanKoster advocaten staan vermeld in  ‘The International Who’s Who of Construction Lawyers 2013′ . Een vermelding in een Who’s Who Legal publicatie kan niet worden gekocht, maar vindt uitsluitend plaats na nominatie door vakgenoten en onderzoek door Who’s Who.


Naamswijziging van SørensenWeijers&Co per juli 2013

1 juli 2013

Met ingang van 1 juli 2013 is het arbeidsadvocatenkantoor SørensenWeijers&Ko omgedoopt in SørensenWeijers&Co. De e-mailadressen eindigen per 1 juli 2013 op @swnc.nl en ook het websiteadres is veranderd. De website is vanaf 1 juli 2013 te bezoeken op: www.swnc.nl. Alle overige contactgegevens blijven overigens ongewijzigd.


Seminar Wet normering topinkomens op dinsdag 25 juni 2013

7 juni 2013

Op dinsdag 25 juni 2013 verzorgt SørensenWeijers&Ko arbeidsrechtadvocaten een seminar over de Wet normering topinkomens publieke en semipublieke sector (WNT) die op 1 januari 2013 in werking is getreden. Voor verdere informatie en het programma verwijzen wij u naar de uitnodiging.


Pia is hét Platform voor zelfstandige juridische, fiscale en financiële advieskantoren op het hoogste niveau.

De bij PiA aangesloten kwaliteitsadvieskantoren adviseren klanten rechtstreeks, onder de eigen (algemene) voorwaarden en zonder tussen- komst van PiA.Voor meer informatie over PiA kunt u contact met ons opnemen. Ruimte voor een disclamer, eventueel contactgegevens, etc.