PiA Publicaties

November 2013 – Geen passende arbeid, geen loon

28 november 2013

Hoewel de discussies nooit waren beslecht ging men er tot voor kort in het algemeen van uit dat van een arbeidsongeschikte werknemer, die weigerde passende arbeid te verrichten in het kader van re-integratie, het loon slechts kon worden stopgezet voor de uren dat de werknemer daartoe in staat werd geacht.... lees verder


Oktober 2013 – Modern ontslagrecht binnen het bijzonder onderwijs?

28 oktober 2013

Voor personeel in het onderwijs is het ontslagrecht op een bijzondere manier geregeld. Zo is op het openbaar onderwijs kort gezegd het ambtenarenrecht van toepassing. Daarentegen geldt voor het bijzonder onderwijs, dat is gebaseerd op religie of levensbeschouwing, het reguliere arbeidsrecht. Daarbij is echter van groot belang dat de preventieve... lees verder


Oktober 2013 – Gedurende vier jaar loon betalen bij ziekte?!

Zoals bekend, heeft een werkgever de verplichting om het salaris van een arbeidsongeschikte werknemer gedurende twee jaren te betalen. Na afloop van deze twee jaren heeft de werkgever nog altijd de verplichting om de arbeidsongeschikte werknemer te re-integreren in passende arbeid. Als de werknemer vervolgens uitvalt voor de passende arbeid... lees verder


Oktober 2013 – De privacy van de arbeidsongeschikte werknemer

De privacy van arbeidsongeschikte werknemers, of beter gezegd de schending daarvan, is de afgelopen tijd regelmatig in het nieuws geweest. Waren het niet verzuimbureaus die op verzoek van werkgevers medische informatie bij arbeidsongeschikte werknemers inwonnen, dan waren het wel arbodiensten die het niet al te nauw namen met het doorgeven... lees verder


Oktober 2013, Afscheid van de btw-integratieheffing

19 oktober 2013

Afgelopen Prinsjesdag bracht een belangrijke verandering voor de Wet op de omzetbelasting 1968 met zich mee: de afschaffing van de btw-integratieheffing per 1 januari 2014. Deze maatregel was nog niet voorzien in het op 29 oktober 2012 gesloten Regeerakkoord, maar is één van de maatregelen uit het “aanvullend pakket” dat... lees verder


Pia is hét Platform voor zelfstandige juridische, fiscale en financiële advieskantoren op het hoogste niveau.

De bij PiA aangesloten kwaliteitsadvieskantoren adviseren klanten rechtstreeks, onder de eigen (algemene) voorwaarden en zonder tussen- komst van PiA.Voor meer informatie over PiA kunt u contact met ons opnemen. Ruimte voor een disclamer, eventueel contactgegevens, etc.