PiA Publicaties

September 2013 – Ontduiking van de ketenregeling?

28 september 2013

De wet bepaalt dat een werkgever en een werknemer drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd kunnen overeenkomen, waarna de vierde arbeidsovereenkomst wordt omgezet in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Verder bepaalt de wet dat een werkgever en een werknemer gedurende drie jaren arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd overeen kunnen komen, waarna de... lees verder


29 juli 2013 – Voortaan naar de rechter voor gouden handdruk

30 juli 2013

De mogelijkheden voor werkgevers en topfunctionarissen in de (semi) publieke sector om financiële afspraken te maken over de beëindiging van een dienstverband zijn aan banden gelegd. Het feit dat excessieve beëindigingsvergoedingen in deze sector worden tegengegaan, wordt door velen toegejuicht. Onbedoeld neveneffect is dat het aantal ontbindingsprocedures bij de rechter... lees verder


Juli 2013 – Stoelendansmethode bij reorganisatie is toelaatbaar

28 juli 2013

Indien een werkgever wenst te reorganiseren is de ‘stoelendansmethode’ of de ‘Methode de Blécourt’ een manier om dit vorm te geven. Volgens deze methode komt een functie(groep) geheel te vervallen, waarna de boventallige werknemers kunnen solliciteren naar nieuw gecreëerde functies. Indien een werkgever van deze methode gebruik maakt, wordt het... lees verder


Juni 2013 – “Don Bosco” te Maasdriel

16 juni 2013

Het Hof van Justitie (HvJ) heeft op 17 januari 2013 een nieuw, belangrijk arrest gewezen over de uitleg van het fiscale begrip “bouwterrein”: het arrest “Woningstichting Maasdriel” (C-543/11).Uit dit arrest volgt dat dit fiscale begrip ruimer moet worden uitgelegd, dan vóór dit arrest in Nederland werd gedaan. Inmiddels heeft de... lees verder


Juni 2013 – Tijdelijk 6% btw voor verbouwingswerkzaamheden aan woningen

Per 1 maart 2013 is het btw-tarief voor renovatie- en herstelwerkzaamheden aan woningen tijdelijk verlaagd tot 6%. In 2010 werd een vergelijkbare maatregel getroffen. De nieuwe tijdelijke maatregel is grotendeels vergelijkbaar met de regeling uit 2010, maar bevat ook enkele belangrijke verschillen. In dit artikel leest u meer over de... lees verder


Pia is hét Platform voor zelfstandige juridische, fiscale en financiële advieskantoren op het hoogste niveau.

De bij PiA aangesloten kwaliteitsadvieskantoren adviseren klanten rechtstreeks, onder de eigen (algemene) voorwaarden en zonder tussen- komst van PiA.Voor meer informatie over PiA kunt u contact met ons opnemen. Ruimte voor een disclamer, eventueel contactgegevens, etc.