PiA Publicaties

Juni 2013 – De laan uit vanwege pornosurfen?

12 juni 2013

Bezoeken van pornosites onder werktijd niet altijd reden voor ontslag Als een werknemer pornosites bezoekt onder werktijd, zult u hem waarschijnlijk hard aan willen pakken. U wilt immers niet dat dit soort gedrag vaker in uw organisatie voorkomt. In de praktijk blijkt meestal dat ontslag op staande voet in dat... lees verder


Juni 2013 – HvJ bevestigt dat overheden niet als elkaars opdrachtnemer kunnen optreden zonder aanbestedingsprocedure

Het Europese Hof van Justitie (HvJ) bevestigt in arrest van 13 juni 2013 dat overheden niet als elkaars opdrachtnemer kunnen optreden zonder aanbestedingsprocedure. Het Oberlandesgericht Düsseldorf hadde volgende prejudiciële vraag gesteld: “Moet onder ,overheidsopdracht’ in de zin van artikel 1, lid 2, sub a, van richtlijn 2004/18 (…) een overeenkomst... lees verder


Juni 2013 – Facultatieve uitsluitingsgronden en de strekking van de motiveringsplicht van artikel 6 Wira (commentaar bij LJN: BW9231 en LJN: BW9233)

Gegadigden of inschrijvers worden uitgesloten van deelname aan een aanbestedingsprocedure wanneer op hen een zogenaamde uitsluitingsgrond van toepassing is. Het arrest betreft de Europese openbare aanbestedingsprocedure ten behoeve van telefoniediensten over het vaste net, ‘Overheidstelecom 2010, Cluster Vast’ (“OT2010”), georganiseerd door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (de Staat).... lees verder


Mei 2013 – Aanpak leegstand vraagt om kantoren-pps

31 mei 2013

Bijna een jaar geleden zetten vertegenwoordigers van de overheid en de markt hun handtekening onder een convenant over de vorming van een sloopfonds om kantorenleegstand tegen te gaan. Amsterdam probeerde het,maar het fonds kwam niet van de grond. Niet verrassend, vinden Marc Wintgens en Joost Hoekstra. Zij zoeken het bij... lees verder


Mei 2013 – Toezeggingen aan ondernemersraad deel 2

29 mei 2013

Een man een man, een woord een woord (2) Opvolgend op een eerder artikel in “OR Informatie” (maart 2013), gaan mr. A.A. Camonier en mr. M.A. de Vries van Pallas Advocaten in dit artikel in op garanties en toezeggingen aan de ondernemingsraad. Als voorzichtige conclusie van dit artikel kan gelden:... lees verder


Pia is hét Platform voor zelfstandige juridische, fiscale en financiële advieskantoren op het hoogste niveau.

De bij PiA aangesloten kwaliteitsadvieskantoren adviseren klanten rechtstreeks, onder de eigen (algemene) voorwaarden en zonder tussen- komst van PiA.Voor meer informatie over PiA kunt u contact met ons opnemen. Ruimte voor een disclamer, eventueel contactgegevens, etc.